Velkommen

Gunnar Ervik er utdannet høgskoleingeniør innen konstruksjonsteknikk og prosess (tre, stål og betong). Ervik har vært involvert i bygging av bolig, rekkehus, blokker, næringsbygg og utbedring av FV.

Siden 2006 har Ervik i hovedsak arbeidet med nye PBL og tilegnet verdifull kunnskap i denne tiden. I tillegg til diverse kurs og seminarer er Ervik også sertifisert Nito takst ingeniør.

Vandliga kommer fra: Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages. An internatinoal project to edit the corpus of medieval Norse-Icelandic skaldic poetry. vandliga – completely, vandliga – carefully