tjenester500x300

Våre tjenester

Virksomhet / art / bransje:
Prosjektering, prosjektledelse, byggekontroll og taksering. Kjøp og salg av byggtekniske varer. Tomteutvikling og utbygging, samt kjøp og salg av bolig/leilighet.

Prosjektering:
Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Tiltaksklasse 2

Utførelse:
Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Tiltaksklasse 2

Kontroll:
Overordnet ansvar for kontroll.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende arbeidsområder:

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektledelse
 • Byggeleder
 • Byggekontroll
 • Uavhengig kontroll
 • Taksering av fast eiendom
 • Skadetaksering/Reklamasjon
 • Boligsalgsrapport
 • Tilstandsrapport
 • Næringstakst
 • Energimerking